[rev_slider alias="slider-1"][/rev_slider]

ผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค และพญานาคพร้อมท์ ถือเป็นนวัตกรรมการนำเครื่องดื่มสมุนไพรแท้ โดยดึงสรรพคุณที่ดีของตัวยาสมุนไพรแต่ละชนิดมาผสมผสานกับเครื่องดื่มชูกำลัง ให้เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรให้พลังงานชูกำลังแนวใหม่เหมาะกับทุกเพศทุกอาชีพทุกวัย ดื่มแล้วให้บำรุงกำลัง ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพ มีแรงทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

โปรโมชั่น

สื่อโฆษณา

ติดต่อเรา

บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด
999 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
(02) 153-4115-20
สายด่วนผู้บริโภค 02-153-4114